Om Hundesenter

Nettstedets indeks gjenspeiler omfanget av hundrelaterte fakta og informasjon som er tilgjengelig. Informasjonen er tydelig presentert og enkel å navigere. Fakta, informasjon og bilder av de forskjellige hundenavnene og raser gir en interessant og illustrert pedagogisk ressurs for hundelskere i alle aldre.